Projectomschrijving

InnovatiePact Fryslân

Platform voor vernieuwingsambities

Het strategische platform van het InnovatiePact Fryslân bestaat uit zestien vooraanstaande bestuurders van Friese bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als krachtig, innovatief en sterk verbonden netwerk stellen zij de gezamenlijke ambities voor Fryslân vast. Daarbij is de aansluiting van de onderwijsinstellingen op het bedrijfsleven een belangrijk speerpunt. Samen met de Wiegelgroep levert de Friesche Compagnie een bijdrage aan dit InnovatiePact.

< Terug naar het overzicht