Oranjewoud Export Academy

, ,

Tijdens de 2e Vlielandconferentie is een werkgroep aan de slag gegaan met het onderwerp: “Versterken van exporterende kracht van Friesland”.

Export Carrousel

,

Veel bedrijven in Noord-Nederland maken hun internationale ambities al waar, maar er blijft altijd ruimte voor het ontdekken van nieuwe markten. Deelnemers aan de ExportCarrousel zetten de eerste stappen op het gebied van export of breiden hun markt(en) uit.

InnovatiePact Fryslân

,

Het strategische platform van het InnovatiePact Fryslân bestaat uit zestien vooraanstaande bestuurders van Friese bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als krachtig, innovatief en sterk verbonden netwerk stellen zij de gezamenlijke ambities voor Fryslân vast.

Bezoekerscentrum Woudagemaal

,

Toen het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer een nieuw bezoekerscentrum wilde realiseren, liepen een aantal zaken minder voorspoedig dan gedacht. De deelnemers van de Friesche Compagnie hebben achter de schermen flink wat water door het Woudagemaal laten stromen en er zo aan bijgedragen dat het prachtige centrum er daadwerkelijk kwam.

Glazen Huis-diner

In 2013 stond het Glazen Huis in het kader van ‘Serious Request’ in Leeuwarden. De stad haalde deze editie de recordopbrengst van 12,3 miljoen euro op. Een klein deel daarvan werd binnengehaald met de organisatie van het Glazen Huis-diner.

BeStart

,

Ondernemers die hun kans op succes willen vergroten en de groei van hun onderneming willen versnellen, doen mee aan het programma BeStart. De focus van dit programma ligt op de vercommercialisering van de technologie, omdat juist dit aspect bij veel technische ondernemers vaak achterblijft.

#FrieseKansen

, , ,

Aan de hand van deze vraag is #FrieseKansen ontstaan, het initiatief om met ondernemers, bestuurders en andere Friezen die het verschil willen maken, kansen voor Fryslân om te buigen in actie en resultaat.

Circulaire festivals

Het festival is volledig circulair gerealiseerd: er zijn geen grondstoffen verloren gegaan en bij de inkoop en inhuur van materialen en diensten is erop gestuurd de infrastructuur rondom het festival zonder, of als het echt niet anders kon met minimale verspilling te realiseren.