Oranjewoud Export Academy

, ,

Tijdens de 2e Vlielandconferentie is een werkgroep aan de slag gegaan met het onderwerp: “Versterken van exporterende kracht van Friesland”.

InnovatiePact Fryslân

,

Het strategische platform van het InnovatiePact Fryslân bestaat uit zestien vooraanstaande bestuurders van Friese bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Als krachtig, innovatief en sterk verbonden netwerk stellen zij de gezamenlijke ambities voor Fryslân vast.

BeStart

,

Ondernemers die hun kans op succes willen vergroten en de groei van hun onderneming willen versnellen, doen mee aan het programma BeStart. De focus van dit programma ligt op de vercommercialisering van de technologie, omdat juist dit aspect bij veel technische ondernemers vaak achterblijft.