Onze aanpak

Denkkracht, ervaring en creativiteit

Meldt u een idee of project bij ons aan, dan onderzoekt en beslist het bestuur of het idee past binnen de focusgebieden (cultuur, onderwijs, toerisme en zorg), of het past bij de doelstellingen van de Friesche Compagnie en of het past binnen de agenda van dat moment. We zetten ons in voor innovatieve projecten met een breed maatschappelijk draagvlak, die binnen een termijn van twee jaar te realiseren zijn. De projecten leveren een positieve bijdrage aan de Friese economie en zijn gebaseerd op respect voor de Friese cultuur, het landschap en het milieu.

Voldoet het idee aan alle voorwaarden? Dan kunnen we aan de slag! De ondersteuning die we bieden, bestaat uit denk- en verbindingskracht, ervaring en creativiteit. We geven dus geen financiële steun en participeren zelf niet in projecten.

Onze inzet kan bestaan uit:

• Beoordelen van businessplannen
• Participeren in richtinggevende brainstormsessies
• Aanbrengen van extra focus
• Coaching
• Bestuursadvies
• Begeleiding/toezicht/ondersteuning bij de financiële onderbouwing van plannen, begrotingen en organisatievormen
• Verbinden van initiatieven met elkaar of met relevante samenwerkingspartners