Ons uitgebreide netwerk

Friezen met ervaring

Wy hâlde fan Fryslân! En daarom zetten we ons op persoonlijke titel met veel betrokkenheid en enthousiasme in voor ideeën en initiatieven die de provincie nog dynamischer, innovatiever, duurzamer en aantrekkelijker maken. Daarbij steunt de Friesche Compagnie op een omvangrijk netwerk van relaties die de doelstellingen van de stichting delen: personen en organisaties uit heel Fryslân met brede ervaring in bestuur, cultuur en/of bedrijfsleven, die staan voor actie, daadkracht en de blik vooruit.

Wij zijn geen praters, maar doeners. Als voor een project bepaalde expertise nodig is, schakelen we direct de perfect passende personen/partijen uit het netwerk in om het betreffende project met de initiatiefnemer(s) vlot en voortvarend van de grond te tillen. In de startblokken en gaan!