Kickstart van ideeën voor cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân

Fryslân bruist van de ideeën! Voortdurend borrelen bij zowel burgers, ondernemers als organisaties prachtige plannen en creatieve concepten op. Veel van deze goede ideeën breken echter vaak al in de knop vanwege regels, formaliteiten of te weinig daadkracht en samenwerking. En dat is zonde!

Bij de Friesche Compagnie halen we daarom alles uit de kast voor het ondersteunen en aanjagen van kansrijke ideeën en initiatieven op het gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân.

Samen de provincie duurzamer, innovatiever en nóg aantrekkelijker maken. Dat is waar de Friesche Compagnie voor staat. Ready, set, go!

Heeft u een goed idee?

Fryslân bruist van ideeën. Die leven zowel bij burgers, als bij ondernemers en organisaties. De Friesche Compagnie heeft als doel activiteiten op het brede gebied van cultuur, onderwijs, toerisme en zorg in Fryslân met raad en daad te ondersteunen.Lees meer

Ons uitgebreide netwerk

Voor een succesvolle kick-off van projecten beschikken we over een omvangrijk netwerk van relaties uit heel Fryslân. Elke relatie heeft ruime ervaring in bestuur, cultuur en/of bedrijfsleven en staat voor actie, daadkracht en de blik vooruit. Lees meer

Onze aanpak

Voldoet uw idee aan onze voorwaarden? Dan kunnen we aan de slag! Onze ondersteuning bestaat uit het bieden van denk- en verbindingskracht, ervaring en creativiteit. We geven dus geen financiële steun en participeren zelf niet in projecten.Lees meer

Founder van de Friesche Compagnie;

Stichting FB Oranjewoud beheert de nalatenschap van de voormalige Friesland Bank. Met het vermogen bevordert de Stichting de Friese economie en identiteit.
Dat doet ze door voor de lange termijn te investeren in bedrijven die van waarde zijn voor Fryslân en waar ze met kennis tijd en geld, waarde kunnen toevoegen.
Winstgevendheid is belangrijk waarbij ‘dividend’ zich niet alleen in euro’s laat uitdrukken. Continuïteit en werkgelegenheid zijn minstens zo belangrijk.
De volledige winst wordt geïnvesteerd in bedrijven of teruggegeven aan de Friezen door middel van sponsoring van Friese sporten, cultuur en samenleving.
Stichting de Friesche Compagnie zet zich in voor innovatieve projecten met een breed maatschappelijk draagvlak.
De projecten leveren een positieve bijdrage aan de Friese economie en zijn gebaseerd op respect voor de Friese cultuur, het landschap en het milieu.

FB Oranjewoud ondersteunt de Friesche Compagnie omdat het initiatieven ontplooit die Fryslân op de kaart zetten
en óók daarmee aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers en bedrijven.